O restauraci

 

Budova současného pohostinství byla postavena v místě původního roubeného hostince, který v roce 1914 do základů vyhořel. Majitel Eduard Koláčný, ten samý rok požádal o povolení k výstavbě nové restaurace s tanečním sálem. Po jeho smrti převzala hostinskou činnost jeho žena Žofie. Ve třicátých letech 20.století provozovali pohostinství: F.Macek, J.Nosek,..

Později pak F.Šolc, který vedl výčep a drobný prodej pálených lihovin. V pohostinství se nacházel výčep, kuchyň, taneční sál a jeden hostinský pokoj. Hostinská živnost spočívala v prodávání pokrmů, kávy, čaje, občerstvení, výčepu piva, vína a držení povolených her přechovávání turistů a dalších hostí. V roce 1941 byla povolena přestavba, v sále bylo vybudováno jeviště, na kterém se hrálo ochotnické divadlo.

Po druhé světové válce hostinec připadl do majetku Jednoty. V 70.letech sloužila hospoda jako závodní jídelna, kde se stravovali zaměstnanci továrny a JZD. Jako provozní pod hlavičkou Jednoty vedli hospodu: Malíkovi, A.Král, Hotárkovi, Janouškovi, po roce 1989 Bartoň., S.Vít a další nájemci.

V roce 2006 budovu odkoupila obec od Šolcových do svého majetku. V následujících letech se tu vystřídalo několik provozních. Na jaře 2012 byla hospoda uzavřena a obec začala s rozsáhlou rekonstrukcí prostor výčepu, jídelny (salonku), kuchyně, a veškerého zázemí. Ještě v tomto roce byla „Žďárská hospůdka“ pronajata současnému provoznímu J. Prouzovi, který tu zajišťuje celotýdenní stravování, pořádání kulturních a společenských akcí.